Kriterier


  • Endret mental status (GCS < 15)

  • Hurtig respirasjon (> 22/min)

  • Lavt systolisk blodtrykk (< 100 mmHg)

Brukes hos pasienter med mistenkt infeksjon. Hvert punkt gir 1 poeng. Dersom pasienten scorer 2 poeng eller mer, må man vurdere sepsis som en sannsynlig diagnose.

Singer M, Deutschman CS, Seymour C, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-810. doi:10.1001/jama.2016.0287.